11 km 40kV-luftledning, Linde Energi

11 km 40kV-luftledning med WOPAS-stolpar, 11-19 meter. Det bygger Linde Energi med start idag 29 januari 2019. Giftfri arbetsmiljö, noll utsläpp till vatten och mark, stolpar som lagrar CO2 samt framtida möjlighet i en cirkulär ekonomi att återanvända rent trä och polyeten till nya produkter har varit avgörande.