Horten Seilforening tar leverans av 12 m WOPAS marinstolpar för att förtöja nya flytbryggor efter muddring i hamnen. De nya stolparna är del av stor investering i anläggningen och då önskar man WOPAS marinstolpe som är motståndskraftig mot is och skeppsmask (teredo navalis). Särskilt glada blir barnen som kan sätta händerna mot en giftfri stolpe när båtarna skall läggas till.