Executive MBA

WOPAS samarbetar med Executive MBA programmet. 

WOPAS samarbetar med Executive MBA programmet på Göteborgs Handelshögskola och medverkar som case på delkursen Innovation & Intellectual Property Management