Göteborg Motorbåt Sällskap bygger 40 m vågbrytare

Efter en lång tillståndsprocess är GMS redo för en stor uppgradering av sin anläggning på Brustholmarna i Göteborgs södra skärgård... 

Tidigt 2020 går arbetet igång med bygga en 40 m lång vågbrytare baserat på 155 giftfria WOPAS-pålar. Att bygga giftfritt är såklart en positiv faktor vid tillståndsprocessen hos Länsstyrelse och kommun. Vidare så är en pålpalissad en platseffektiv metod för minsta miljöfotavtryck. Benholm Entreprenad är nominerad för jobbet.