Hallingdal Kraftnett

Första snön har kommit till Hallingdal. Så har även de första WOPAS-stolparna till Hallingdal Kraftnett. 

Snart ska de ut i elnätet och bära elkraften starkt och miljöriktigt.