Hamn & Sjö installerar på Källarholmen

De 27 år gamla kreosotpålarna hade gjort sitt. Avätna av skeppsmask. Ut med det gamla och in med det nya. Ägaren fastnade direkt för WOPAS pålar. "Jag har jobbat med VA och olika material hela mitt liv och vet vad PE går för. Jag blev oerhört imponerad av WOPAS koncept". Hamn & Sjö i Hamburgsund stod för installationen.