Linde energi fortsätter sin WOPAS-resa

 <iframe src="https://www.linkedin.com/embed/feed/update/urn:li:share:6580710844974325760" height="423" width="504" frameborder="0" allowfullscreen="" title="Embedded post"></iframe>

 

Linde energis projekt består av 11 km 40 kV luftledning med totalt cirka 110 stolpar från WOPAS. Stolplängderna varierar från 11 till 19 meter. Arbetet med WOPAS stolpar är en integrerad del av Linde energi hållbarhetsarbete då WOPAS levererar på giftfri miljö, cirkulär ekonomi (materialåtervinns), CO2-lagring och är dessutom kompatibel med traditionella metoder.