Palissad i Göteborgs skärgård

Göteborgs Motorbåt Sällskap är nu stort sett i mål med sin palissad/vågbrytare baserad på 150 WOPAS-pålar. Man räknar med att reducera vågorna i hamnbassängen med över 80%. WOPAS som vanligt giftfri, korrosionsfri och motståndskraftig mot skeppsmask.