Pressmeddelande: 22 m WOPAS baserat på Moelven limträ används till 132 kV luftlinje

Moelven levererar 22 m långa massiva element som råmaterial för WOPAS unika och koncept för trästolpar. Det aktuella projektet är en 132 kV luftlinje för Tokagjelet kraftverk i Hordaland med byggstart i juni 2020. Läs hela pressmeddelandet här