WOPAS Hallingmeet 15-16 jan 2020

WOPAS stolpar hade haft flera uppskattade fabriksbesök under 2018 vilket blev startsskottet för WOPAS Hallingmeet 2019. Succén blev omedelbar.  I januari 2020 kör vi igen.... 

Många är nyfikna på hur WOPAS kombinerar återvinningsbar polyeten och förnybar skandinavisk träråvara till attraktiva lösningar för Elektro, Marine och Lantbruk. Kunder, leverantörer och samarbetspartner samlades för att dela intryck och insikter genom frågeställningar och resonemang. Responsen var positiv. Detta var bra! I januari 2020 kör vi igen, samma plats, samma upplägg. Tryck här för program.