WOPAS i livscykelanalys

WOPAS är inkluderat när Energiforsk har gett IVL Svenska miljöinstitutet uppdraget att göra en livscykelanalys över olika typer av kraftledningsstolpar. Arbetet har just startat och rapporten skall vara färdig i mars 2020. Vi tror på WOPAS-bingo - giftfritt, CO2 lagrande, desginat för materialåtervinning och bra råvarumix med förnybart och återvunnet material.