WOPAS krage - ett nytt beslag från WOPAS

WOPAS krage förenklar installationen. Bardunering och luftledning kan fästas direkt i kragen som består av tre delar och kan därför hantera ø 150-220 mm. När man jämför med traditionella metord är det högst relevant att ta hänsyn till förkortad installationstid och minskat behov för borrning. WOPAS krage är satt i serieproduktion i samarbete med Br. Berntsen. Ritning finner du här.