WOPAS mest miljöriktig

Energiforsk har jämfört olika stolpmaterial i en livscykelanalys för att visa vilken miljöpåverkan de olika materialen har. För WOPAS blev jämförelsen ett kvitto på att konceptet levererar!
WOPAS visar lägst miljöpåverkan i 6 av 7 miljöpåverkanskategorier! WOPAS välkomnar denna datadrivna ansats, som möjliggör välgrundade beslut hos nätägare.
Energiforsk är ett icke vinstutdelande forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning och som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.