logo

WOPAS MEST MILJÖRIKTIG

Publicerad 6 sep. 2021

Energiforsk har jämfört olika stolpmaterial i en livscykelanalys för att visa vilken miljöpåverkan de olika materialen har.

För WOPAS blev jämförelsen ett kvitto på att konceptet levererar!WOPAS visar lägst miljöpåverkan i 6 av 7 miljöpåverkanskategorier! WOPAS välkomnar denna datadrivna ansats, som möjliggör välgrundade beslut hos nätägare.https://energiforsk.se/.../fornybara-material-i.../Energiforsk är ett icke vinstutdelande forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning och som ägs av Energiföretagen Sverige, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.