logo

WOPAS KONCEPT GODKÄNT HOS VATTENFALL

Publicerad 6 sep. 2021

I starten på 2021 uppdaterade Vattenfall Eldistribution sina riktlinjer för kraftledningsstolpar upp till 24 kV.

Nu finns inkapslade trästolpar enligt WOPAS koncept godkänt som stolpmaterial.

Vattenfall Eldistribution är en imponerande stor aktör med ca 34 000 km luftledning i Sverige. Som jämförelse är ett varv runt jorden ca 40 000 km.