logo

WOPAS produkter

WOPAS produkter generellt är lämpliga för användning som kraft- och teleledningsstolpe, belysningsstolpe och för byggnation av marina konstruktioner såsom kajer, bryggor, båthus och byggnation av byggnader såsom maskinhallar, lösdriftsstall och liknande.

WOPAS produkter har särskilda fördelar och motståndskraft där fukt och luft möts, vilket möjliggör placering direkt i vatten (salt eller färskt) och mark. WOPAS produkter är giftfria, korrosionsfria och kan användas i saltvatten, dricksvattentäkter, parker, trädgårdar, lekplatser och anläggningar för friluftsliv.

WOPAS® Produktområden