logo

Prefabricerade hål sparar tid på anläggningsplats.

När hålbilden är känd, så kan det vara smart att prefabricera hål redan i fabriken.

Prefabricerade hål ger "plug and play"-installation på anläggningsplats. Stolpar med standardregel och A-master är exempel där installationstiden i fält kan optimeras.

Prefabhål produkter

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss