logo

Förtöjningsflottör för säker förtöjning

Förtöjningsflottör som följer vattenståndet

Många platser har betydande skillnad i vattenstånd och då kan WOPAS förtöjningsflottör vara ett smart tillbehör till WOPAS systempålar.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss