logo

Röravskärare 110-200 mm

WOPAS röravskärare 110-200 mm möjliggör kapning utan plastspån.

WOPAS röravskärare 110-200 mm är ett praktiskt verktyg när man önskar kapa pålarna med precision och undvika plaststpån. Två spår skärs, och stämjärn används för att öppna den bit som skapas av de två spåren.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss