logo

Träspets

WOPAS pålar levereras som utgångspunkt utan spets, med tvär ände. Träspets är tillbehör.

Träspets monteras antingen direkt i fabrik eller på anläggningsplats. Det är ungefär 50/50 hur många som använder träspets eller bara tvär ände. Det beror på bottenförhållanden, utrustning för pålning och huruvida man anser att pålen styr bättre eller sämre med eller utan träspets.

WOPAS systempålar har 40 mm svetsat PE-lock i ena änden, för att möjliggöra eftermontering av träspets med rejäla träskruvar, 45 grader vinkel.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss