logo

PE Paraply

WOPAS PE paraply kan användas för att öka vidhäftning och göra den mer momentan (tills botten runt pålen sätter sig).

PE paraply monteras antingen direkt i fabrik eller på anläggningsplats. Företrädesvis används PE paraply när pålen används i singel konfiguration och/eller last, t ex som akterförtöjningspåle.

WOPAS systempålar har 40 mm svetsat PE-lock i ena änden, för att möjliggöra eftermontering av PE paraply med rejäla träskruvar.

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss