logo

Här skall tändas! — Tänt var det här! — Eld i berget!

Published Nov 29, 2021

Det är full fart vid WOPAS fabrik när ny mark ska till.

Sprängsten i hög
Kleivi Syd

<iframe src="https://www.facebook.com/plugi..." width="500" height="412" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>