logo

Önnereds Brygga

15 m pålar till akterförtöjning av större båtar. 5 m mellan pålarna.

I förbindelse med uppgradering av anläggning sattes nya pålar till de större båtarna.

WOPAS is the new alternative for power-, tele- and marine poles.

Contact us