logo

Önnereds Brygge

15 m peler for fortøyning av større båter. 5 m mellom pelene.

I forbindelse med oppgraderingen av anlegget ble det lagt nye peler til de større båtene.

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss