logo

Stolper for stallinnredning

Ingen jording/potensialutjevning, Ingen korrosjon, ingen vedlikehold.

WOPAs stolper for stallbeslag har på kort tid blitt markedets mest populære stolper i Norge, med tusenvis av stolper installert. Industrien har tidligere opplevd store problemer med galvanisk korrosjon. Forstå mer ved å lytte til podcasten nedenfor, som inkluderer Daniel Blücher, Dr. i korrosjonsteori ved SINTEF beskriver at et stabilt miljø kan være 100 ganger mer etsende enn et veisaltmiljø.

Stolper for stallinnredning produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss