logo

Stolper for stallinnredning

Ingen jording/potensialutjevning, Ingen korrosjon, ingen vedlikehold.

WOPAs stolper for stallbeslag har på kort tid blitt markedets mest populære stolper i Norge, med tusenvis av stolper installert. Industrien har tidligere opplevd store problemer med galvanisk korrosjon. Forstå mer ved å lytte til podcasten nedenfor, som inkluderer Daniel Blücher, Dr. i korrosjonsteori ved SINTEF beskriver at et stabilt miljø kan være 100 ganger mer etsende enn et veisaltmiljø.

Stolper for stallinnredning produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss