logo

Miljøvennlige lysstolper over 8m

For belysningsprosjekter med stolper over 8 meter brukes vanligvis WOPAS Light lavspentstolpe.

I prosjekter som krever mer, brukes WOPAS høyspentstolper med grovere dimensjoner: Basic, Medium eller Strong.

Miljøvennlige lysstolper over 8m produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss