logo

WOPAS Light belysningsstolpe

WOPAs lavspentstolper LIGHT brukes til kraftdistribusjon, belysning og telekom.

Stolpene tilsvarer svensk klasse N (Normal) for lavspenning.

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss