logo

Klima- og miljøvennlig

Sterkt og motstandsdyktig - samtidig!

Dokumentasjon

Mange tester og evalueringer av WOPAS produkter er utført av blant annet Elektroutvikling, RISE, Nibio og CESI/KEMA Milano.

World Congress on Timber Engineering 2023
Thomas Lindblad, Presentation World Congress on Timber Engineering 2023

.

Nedlastinger

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss