logo

Leverings- og salgsvilkår

Leverings- og salgsvilkår for kjøp og leveranser til Sverige.

LEVERING OG SALGSVILKÅR

Disse leverings- og salgsbetingelsene gjelder for WOPAS AS ("WOPAS") i tillegg til ABM 07 og gjelder når WOPAS sender ordrebekreftelse. I tilfelle uoverensstemmelse mellom innholdet i ABM 07 og disse vilkårene, skal disse vilkårene gjelde. Disse leverings- og salgsbetingelsene gjelder også for andre mulige avtaler og betingelser, herunder kjøpsavtaler og rammeavtaler, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Ordrebekreftelse:

Avtaler er bindende for WOPAS først når WOPAS har sendt ordrebekreftelsen. Dersom ordrebekreftelsen avviker fra tilbudet, gjelder innholdet i ordrebekreftelsen. Kunden anses å ha godkjent WOPAS 'ordrebekreftelse dersom kunden ikke sender inn en klage til WOPAS uten opphold innen to virkedager.

Beskrivelser:

All informasjon vedrørende vekt, dimensjoner, toleranser, pris, tekniske eller andre data i kataloger, prospekter, annonser og lignende er omtrentlige og kan endres på grunn av pågående produktendringer. Slike opplysninger er bindende for WOPAS bare i den grad avtalen uttrykkelig refererer til dem. Kunden er ansvarlig for at riktig dimensjonering foretas.

Pris i henhold til liste:

WOPAS har rett til å endre prisen på grunn av endringer i råvarepriser, valutakurser og lignende. Leveringsdatoens pris og betingelser gjelder. Emballasje og fraktkostnader tilkommer etter avtale, egen avtale eller på annen måte etter WOPAs prisliste.

Leveranse:

Risikoen og ansvaret for varene går over på kunden når WOPAS overleverer varene for transport fra WOPAS 'fabrikk. Oppgitt leveringsdato refererer til uken da varene forlater fabrikken i 3570 Ål, Norge. WOPAS er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av transportøren, underleverandøren eller på annen måte av forhold utenfor WOPAS' kontroll (force majeure). Dersom WOPAS ikke leverer innen den tid som er angitt på ordrebekreftelsen eller skriftlig avtalt på annen måte, og dersom forsinkelsen er betydelig, har kunden rett til å heve kjøpet ved å gi skriftlig melding til WOPAS. WOPAS påtar seg intet ansvar for skade eller tap som følge av forsinkelser.

Transportskader:

WOPAS er kun ansvarlig for transportskader eller manglende kolli som er notert på fraktbrevet og bekreftet av sjåføren. Påmelding gjøres til WOPAS. Ta alltid bilder av varene. Synlige skader eller manglende pakker som ikke er notert og bekreftet godtas ikke som reklamasjon. Kunden skal melde skjulte transportskader til WOPAS innen 7 dager etter mottak. Kunden har deretter ikke rett til å kreve skjult transportskade.

Returer, forbehold om gjenopptakelse:

WOPAS forbeholder seg retten til å heve kjøpet og ta tilbake varene dersom kunden ikke betaler fakturaen i tide. Varene er WOPAs eiendom inntil kunden har betalt full betaling. Returer må alltid godkjennes av WOPAS på forhånd. Vær oppmerksom på at kunden ikke har rett til å påberope seg angreretten for varer som er spesielt tilpasset kundens ønsker. WOPAS aksepterer kun retur av uskadede varer. Kreditering skjer med et beløp som tilsvarer maksimalt fakturert nettobeløp minus 25 prosent. Transportkostnader belastes kunden.

Klager:

Kunden skal melde fra om feil innen rimelig tid fra det tidspunkt feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget eller på annen måte kommet til kundens kjennskap. Hvis leverte varer skulle vise seg å være defekte, som ikke var synlige ved mottak, kan WOPAS, etter eget valg, gjenopprette, erstatte, reparere eller omarbeide det defekte produktet gratis. Hvis det skadede produktet er installert, aksepteres ingen reklamasjoner. I tillegg har WOPAS ingen forpliktelse til å betale erstatning eller erstatning for de direkte eller indirekte tap og kostnader som kan ha oppstått for kunder eller parter på et senere tidspunkt på grunn av feilen.

Last ned WOPAS Levering og salgsbetingelser Sverige.

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss