logo

Tilbehør og beslag for strømstolper

WOPA strømstolper er svært kompatible med tradisjonelle metoder og beslag. Men det er noe tilbehør og beslag som er spesielt egnet for WOPAS, for eksempel:

WOPAs krage er populær for lavspenning da du får alle fester i samme beslag.

WOPAs moseforankring er den samme som EBR-standarden, men hvor hullmønsteret løftes litt opp. Montører som har jobbet med beslaget ønsker at WOPAs beslag skal være standard, så installasjonen blir enklere.

Gummiblanding for tetting av skruehull.

Krympe hettene når du skjærer stolpen.

Jordtrådstifter med EPDM-kapsling, som kun genererer én skrue per stift.

Plateskrue med EPDM skive for feste av skilt og jordtrådsstifter.

Smarte beslag produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss