logo

Kraftstolper

Best i miljøtest - LCA-sammenligning 2020

Miljøvennlige kraftledningsstolper med lang levetid

Stolper fra WOPAS dekker hele spekteret fra 1 m til 31 m og ca. 50 cm jordstrimmeldiameter. I tillegg til å være giftfri, er WOPAs stolper svært kompatibel med en tradisjonell trestolpe, både estetisk og i forhold til metoder og beslag.

Den leverer også i forhold til fremtidens sirkulære økonomi, da både treet (i motsetning til impregnerte trestenger) og mantelen av PE kan bearbeides til nye produkter i fremtiden. Syklustenkning! WOPAs stolper består av ca 85 % fornybar skandinavisk gran eller furu, og av 15 % polyetylen er 2/3 resirkulert – som også kan resirkuleres igjen!

Fordeler

 • ikke-giftig arbeidsmiljø (ingen gift, ingen støv!)
 • null forurensning av jord (til fordel for moderjord og en lykkelig grunneier)
 • mulig plassering i vann og drikkevannskilde
 • lagring uten handling som bark eller klut
 • svært lang levetid (80 år), polyetylenet er godt dokumentert.
 • sterkt redusert risiko for hakkespettskader
 • homogent tre med PE tåler meget tøff behandling
 • 2/3 av PE gjenvinnes direkte fra morselskapet Hallingplast AS
 • ingen fremtidig kostnad for spesialavfall/deponi, høy restverdi, spot-on for sirkulær økonomi
 • uforurenset tre og PE er resirkulerbare råvarer og kan bli andre produkter i fremtiden
 • 35 % sterkere enn tradisjonell trestolpe

Strømstolper produkter

Strømstolper referanser

Ofte stilte spørsmål

Hvor produseres WOPAS-produkter?

Hvordan selger WOPAS sine produkter?

Hvorfor WOPAS produkter?

Uttalelser

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss