logo

Strømstolper, høyspenning

WOPAs strømstolper er installert i strømnettet i Sverige og Norge opp til 132 kV, fra fjell til bynære installasjoner.

Linde Energi bygger med WOPAS.

Hallingdal Kraftnett klatrer i WOPAS stolper.

Høyspent referanser

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss