logo

Kombopåler

Når lengre påler skal brukes, har WOPAS sine kombopåler mange fordeler. Konseptet er å kombinere granpåle og WOPAS sin systempåle gjennom en kobling. Den nakne delen og koblingen havner et stykke under bunnen og dermed i et konserverende miljø.

Følgende fordeler oppnås med WOPAS combo pole:

  • Optimalisert transport. Kombopålene leveres i to deler, og da kan en standard semtrailer (13,4 m) brukes i stedet for spesialtransport.
  • Mest mulig bart trevirke gir miljøgevinster og lavere råvarekostnader
  • Forbedret friksjon

Kombopåler produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss