logo

WOPAS for byggeprosjekter

WOPAs konsept med 85 % fornybar råvare og resirkulert gir lav miljøbelastning.

Der det er fuktighet, passer WOPAS spesielt godt. Eksempler på bruksområder er limtrebjelker, stolper til stolper og grunnelementer til hus.

WOPAS for byggeprosjekter referanser

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss