logo

Stolpehus på Schlätta vid Kinnekulle

Stolpehus for lagring av bioenergi bygget i egen regi - 2 rader med 5 stolper i hver rad.

Totalt 10 stolpehusstolper Robust ø 25 cm med PE-platta 75x75 cm i rot. Senteravstand 7 m mellom stolpene i dypretning, senteravstand 4,5 m i lengderetning, takflate 9 m x 19,5 m, totalt ca. 175 m².

På toppen kommer beslag, limtre og selvbærende plater. Her skal det lagres flis til den nye korn tørka fra KR Teknik AB

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss