logo

Miljøvennlige lysstolper opp til 8m

WOPAs lysstolper kan plasseres i alle miljøer, og krever ikke fundamentering. Det finnes også pakkeløsninger med sikringsskap og armaturer.

Stolpene har lav vekt, Handy ø 13 cm veier ca 8 kg pr meter og Midsize ø 16 cm veier ca 12 kg pr meter. Gitt håndterlig vekt og renslighet er stolpene godt egnet for manuell montering, noe som kan gi store kostnadsbesparelser for for eksempel foreninger.

Stolpene kan skaffes med innvendig ledning fra armatur til sikringsskap, dersom strømforsyningen til anlegget er med kabel i jord.

WOPAs lysstolper kan plasseres i alle miljøer: skogsmark, bymiljø, vannkilder og villahager.

Belysningsstolper < 8m produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss