logo

Fundamentrør for belysningsstolper

WOPAs fundamentrør er egnet dersom graving og etterpressing skjer til ulike tidspunkt. Fundamentrør er også egnet for å oppnå et større område i bakken.

WOPAs fundamentrør finnes i forskjellige størrelser. For belysningsstolper Handy ø 13 cm og Mellomstørrelse ø 16 cm er fundamentøre ø 315 mm standard, veggtykkelse 12 mm.

En tommelfingerregel for større stolper, for å finne riktig dimensjon er ø stolpe + 300 mm.

WOPAS fundamentrør produseres av WOPAS' morselskap Hallingplast AS i samme industriområde, noe som muliggjør kostnadseffektiv skjøtelasting av stolper og fundamentrør.

Fundamentrør for belysningsstolper produkter

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss