logo

WOPAS moseforankring

WOPAs moseforankring er samme beslag som EBR-standarden, men hullene for feste til stolpen er høyere opp.

WOPAS moseforankring er produsert av Ivar Petterssons og kan bestilles hos WOPAS eller en grossist.

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss