logo

Krage for lav spenning

WOPAS krage for lavspenning er et kombinasjonsbeslag for å feste en luftline og/eller bardun.

Beslaget gjør at man unngår en gjennomgående bolt eller annet innfesting, noe som forenkler og optimerer monteringstiden.

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss