logo

Sviller uten hull

Sviller uten hull kan brukes sammen med betongforankring for stagforankring, for eksempel fra Necks (sett inn hullene i betongankeret for slipere).

WOPAS sine sviller kan benyttes i alle miljøer og beskyttede områder. Lengde og dimensjon kan tilpasses prosjektet.

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss