logo

Hol stadion - skridskobana, fotboll, padel, klättring

.

.

VIDEO - se när Hol stadion får nya 21 meter stolpar och hur de sätts upp.

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss