logo

Hero overskrift

Hero underoverskrift

Knapp tekst

WOPAS på grensen

Otera Traftec bygde med WOPAS nord for gamle Svinesundsbroen langs fylkesvei 118 mot Halden.

Kort leveransetid og umiddelbar prosjektstart. WOPAS møter prosjektets behov og forventninger. WOPAS er allerede representert i Halden gjennom 150 påler i elven Tista, i sentrum.


WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss