logo

WOPAS

Designet for en sirkulær økonomi

Verdibestandig materialsystem

Våre samfunn står overfor et paradigmeskifte. Lineære ressursstrømmer må erstattes av sirkulære – en sårt tiltrengt omstilling dersom vi skal klare å møte utfordringene på miljø- og klimaområdet. Materialer av ulike slag skal kunne sirkulere i samfunnet – fra råvare til produkt til råstoff igjen av god kvalitet.

WOPAS har sett nærmere på hvordan WOPAS trestolpe 2.0 står i en sirkulær økonomi kontra en tradisjonell trestolpe, nærmere bestemt en konkret sammenligning av verdistabilitet.

Last ned

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss