logo

WOPAS

Designet for en sirkulær økonomi

Verdibestandig materialsystem

Våre samfunn står overfor et paradigmeskifte. Lineære ressursstrømmer må erstattes av sirkulære – en sårt tiltrengt omstilling dersom vi skal klare å møte utfordringene på miljø- og klimaområdet. Materialer av ulike slag skal kunne sirkulere i samfunnet – fra råvare til produkt til råstoff igjen av god kvalitet.

WOPAS har sett nærmere på hvordan WOPAS trestolpe 2.0 står i en sirkulær økonomi kontra en tradisjonell trestolpe, nærmere bestemt en konkret sammenligning av verdistabilitet.

Last ned

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss