logo

Miljø og bærekraft

WOPAS er det bærekraftige alternativet for kraft, telekommunikasjon og sjøstolper.

Med 85 % fornybar treråvare, og en stor andel resirkulert polyetylen som også kan resirkuleres, har WOPAS en bærekraftig oppskrift.

Mer om miljø og bærekraft

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss