logo

WOPAS

er det bærekraftige alternativet for kraft, telekommunikasjon og sjøstolper.

Miljødeklarasjon

WOPAS-produkter egner seg for bruk som kraft- og telelinjestolper, lysstolper og til bygging av marine konstruksjoner som kaier, brygger, naust og bygging av bygg som maskinhaller, løsdriftsstall og lignende.

WOPAS-produkter er giftfrie og kan brukes i vannkilder, parker, hager, lekeplasser og anlegg for friluftsliv der det er sjanse for hyppig hudkontakt.

Last ned

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss