logo

WOPAS

hadde lavest miljøpåvirkning

Analyse av livssyklus

IVL Svenska Miljöinstituttet har på oppdrag fra Energiforsk utført beregninger og sammenligninger av miljøpåvirkningen av ulike stolpematerialer.

WOPAS hadde den laveste miljøpåvirkningen i 6 av 7 miljøpåvirkningskategorier. Rapporten beskriver resultatene som følger:

PE-kledd trestolpe er den stolpen som gir lavest miljøpåvirkning av de undersøkte stolpene og den gjelder alle miljøpåvirkningskategorier som omfattes av prosjektet, bortsett fra konsekvenskategorien bakkenært ozon hvor kobberimpregnerte trestolper er marginalt. bedre. En medvirkende årsak til resultatet er at stolpen er laget av fornybar treråvare og delvis resirkulert polyetylen. Stolpen er også designet for både tre- og plastråstoff som skal gjenbrukes, noe som gir en lavere belastning ved slutten av levetiden sammenlignet med om stolpen ble brent etter bruk. Stolpen har også lav påvirkning i bruksfasen da de impregnerte trestolpene relativt sett ikke avgir metaller eller organiske forurensninger.

Last ned rapporten nedenfor, eller nå den via følgende lenke til IVLs nettside IVL LCA-rapport.


LCA

WOPAS er det nye alternativet for kraftstolper, marine påler, stolpehus og grunnmur.

Ta kontakt med oss