logo

Hero overskrift

Hero underoverskrift

Knapp tekst

Perfekt for installasjon av ideelle krefter

Elvelangs i Ål er det en idyllisk tur- og sykkelsti tilrettelagt for handikappede. Løypen er på 3 km langs Hallingdalsälven, og strekker seg fra Hallingdal Feriepark til idrettsplassen på Bråta.

Til prosjektet ble det brukt 70 stk WOPAS lysstoler Handy ø 13 med 6 m lengde. Til prosjektet var det også ønskelig med 1,5 fundamentsrør, da graving til kabel og fundamentsrør ble gjort separat av entreprenør. Deretter ble stolpene reist av ideelle krefter (ca. 50 kg hver), sikringsskap ble montert og elektriker ble brukt til å koble alt sammen.

WOPAS er det nye alternativet for kraft-, tele- og marine stolper.

Ta kontakt med oss