logo

Belysning

Belysningsstolpar för urbana miljöer, elljusspår, gång och cykelväg. Enkel hantering, perfekt för idrottsföreningar och arbetsdagar.

WOPAS belsyningsstolpar kan sättas med eller utan fundament, med luftledning eller kabel i mark.

WOPAS belysningsstolpar kan även fås med invändig kabeldragning från armatur till säkringsskåp.

Belysning kategorier

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss