logo

Smarta beslag

underlättar montage

Tillbehör och beslag för kraftstolpar

WOPAS kraftstolpar är mycket kompatibla med traditionella metoder och beslag. Men det finns några tillbehör och beslag som är speciellt passande för WOPAS, till exempel:

WOPAS krage är populärt för lågspänt då man får alla infästningar i samma beslag.

WOPAS mossförankring är detsamma som EBR standard men där hålbilden lyfts upp något. Montörer som jobbat med beslaget önskar att WOPAS beslag vore standard, så blir montaget enklare.

Gummimassa för tätning av skruvhål.

Krympändhättor vid kapning av stolpe.

Jordtrådsklammers med EPDM-omslutning, som bara genererar en skruv per klamma.

Byggplåtskruv med EPDM-bricka för infästning av skyltar och jordtrådklammers.

Kraft - Beslag och Tillbehör - produkter

WOPAS - det hållbara alternativet för kraft-, tele- och marina stolpar.

Kontakta oss