logo

Belysning till miljöriktiga projekt

WOPAS belysningsstolpar kan sättas utan fundament, med luftledning eller kabel i mark.

Användningsområdet spänner från gång- och cykelbanor, paddockar, gårdar, idrottsanläggningar, vägar och andra publika områden.

WOPAS kan leverera belysningsstolpar i längder upp till 31 m. Men speciellt de korta cylindriska belysningsstolparna 5-8 m är perfekta för idrottsföreningar och arbetsdagar. Stolparna har lägre vikt jämfört med traditionella trästolpar, och de är renliga. I många projekt har stolpen rests manuellt av tre man likt en midsommarstång.

Hol stadion
.

Belysning referenser

WOPAS - det hållbara alternativet för stolpar, marina pålar, stolphus och husgrunder.

Kontakta oss